Opłaty w roku 2023/2024:

1. Opłata miesięczna (czesne) ponoszona przez rodziców dzieci w roku 2023/2024 wynosi 995 zł/m-c.

2. Kwota dofinansowania przez Urząd Miasta wynosi 680 zł za jeden miesiąc sprawowania opieki nad dzieckiem.

3. Opłata miesięczna za zajęcia dodatkowe wynosi 200 zł/m-c.

4. Czesne nie obejmuje wyżywienia. Koszt całodziennego wyżywienia wynosi 21 zł/dzień. Koszt wyżywienia dziecka z potwierdzoną alergią, wynosi 23 zł/dzień.

5. Dodatkowa karta wstępu 20 zł.

6. Opłata celowa za zajęcia dodatkowe 300 zł.