Dokumenty niezbędne do przyjęcia dziecka do Żłobka w roku 2023/2024

1)  wniosek drukowany z systemu rekrutacyjnego, z wygenerowanym kodem;

2) potwierdzenie o zatrudnieniu w oryginale;

3) potwierdzeenie zamieszkania we Wrocławiu tj.:

- zaświadczenie pobrane z Urzędu Miasta lub

- Akt notarialny do wglądu,

- Umowa najmu do wglądu

4) książeczka zadrowia dziecka - karta szczepień.

 

 

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Sekretariacie Żłobka w godzinach 9:00-14:00.