Kwestie Formalne

 • Żłobek jest wpisany do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych Prezydenta Wrocławia pod numerem 43, na podstawie decyzji nr 6/1459/2012.
 • Placówka posiada najwyższą kategorię przeciwpożarową ZLII.
 • Żłobek ma pozytywną opinię Wydziału Dzieci i Młodzieży Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wydziału Żywienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą wydawania posiłków w placówce.
 • Wydawalnia posiłków w żłobku pracuje zgodnie z wprowadzonym systemem HCCP.

 

Grupy dziecięce

 • Zatrudniamy personel o najwyższych kwalifikacjach. Nasi pracownicy posiadają dyplomy wyższych  uczelni pedagogicznych oraz medycznych.
 • W placówce funkcjonuje 6 grup dzieci. Każdy rocznik podzielony jest da dwie grupy dla uzyskania najlepszych efektów pracy z dziećmi o jak najmniejszej różnicy wieku.
 • W każdej grupie powyżej pierwszego roku życia pod opieką jednej wychowawczyni jest ośmioro dzieci, a w grupie dzieci do roku- pięcioro  dzieci.

 

Zespół pracowników

 • Zatrudniamy personel o najwyższych kwalifikacjach. Nasi pracownicy posiadają dyplomy wyższych  uczelni pedagogicznych oraz medycznych, kursy opiekunek dziecięcych.
 • Wychowawczynie biorą udział w szkolenia podnoszących kompetencje a także doskonalą włąsne umiejętności realizując zespołowe projekty.
 • Zadaniem wychowawczyń jest nawiązanie z dziećmi bezpiecznej relacji i troska o to, żeby Państwa dzieci czuły się zaopiekowane, otwarte na świat i nowe doświadczenia. Dlatego mają cechy, których szukamy.  Są doświadczone, zaangażowane, czułe, aktywne i pomysłowe.
 • Nasz zespół się lubi, jest zgrany i zorganizowany, co przekłada się na atmosferę naszego żłobka.
 • Wszyscy pracownicy są przeszkoleni z zasad pierwszej pomocy.

 

Program terapeutyczno- rozwojowy

 • W żłobku realizowany jest program terapeutyczno- wspomagający, w ramach którego z dziećmi pracują fizjoterapeuta, logopeda i psycholog.
 • Wiele naszych dzieci potrzebuje obserwacji i wsparcia doświadczonych terapeutów, dzięki czemu jesteśmy w stanie dostrzec i poradzić sobie z kłopotami w rozwoju fizycznym i emocjnalnym.
 • Rodzice otrzymują diagnozy rozwoju dziecka, a także bieżące informacje dotyczące jego funkcjonowania.
 • Rodzice mają możliwość wizyt u naszych specjalistów i konsultowania wątpliwości.
 • Specjaliści oraz opiekunki pracując z maluchami stosują metody wczesnego wspomagania, aby wspierać harmonijny rozwój dzieci.

 

Plan pracy i zajęcia dodatkowe

 • W pracy z dziećmi bazujemy na autorskim programie inspirowanym sprawdzonymi metodami pracy z dziećmi.
 • Prowadzimy z dziećmi zajęcia dydaktyczne, logorytmiczne, sensoryczne, taneczne, rytmiczno- teatralne, gimnastyczne i korekcyjne, zajęcia językowe, plastyczne, masaż relaksacyjny z elementami masażu Shantala, zajęcia kulinarne i zajęcia na pływalni, zajęcia z psami terapeutami.
 • Organizujemy dla dzieci przedstawienia teatralne, wycieczki, gry terenowe, festyny rodzinne.
 • Obchodzimy święta, urodziny i małoludkowe imprezy.

            

Wyżywienie

 • Jako pierwszy żłobek niepubliczny we Wrocławiu, otrzymaliśmy Certyfikat Zdrowego i Racjonalnego Żywienia Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Wrocławia.
 • Nasze posiłki to pyszne i zdrowe dania, przygotowane ze świeżych, sezonowych składników najlepszej jakości. Proponujemy dzieciom dużo warzyw, owoców, świeżą wodę, własnoręcznie wyciskane soki. Nie podajemy słodyczy, ani wspomagaczy smaku. Mamy świadomość, że największa część odpowiedzialności za całodzienne żywienie dziecka, spoczywa na nas.
 • Prowadzimy programy wpierające zdrowe odżywianie i higienę.

 

Współpraca z Rodzicami

 • Zależy nam na aktywnym uczestnictwie rodziców w naszych zajęciach dydaktycznych i rodzinnych atrakcjach.
 • Rodzice codziennie otrzymują pełną informację o tym, co działo się w ciągu dnia i jak funkcjonowało dziecko, korzystamy z systemu LiveKid.
 • Oferujemy konsultacje ze specjalistami w zakresie rozwoju dziecka oraz pomocy w możliwych trudnościach z adaptacją i funkcjonowaniem Malucha.
 • Organizujemy szkolenia dla Rodziców z zakresu zdrowego żywienia, pierwszej pomocy przedmedycznej, zasad rozwoju dziecka, porozumienia bez przemocy i wiele innych.

 

 

 

 

Wstecz